Hoàng Việt chuyên cung cấp các sản phẩm làm bằng gỗ thủy tùng như tượng quan âm.

Tượng quan âm làm bằng gỗ thủy tùng là loài gỗ quý có giá trị cao về kinh tế, không bi cong vênh mối mọt, vân đẹp, có mùi thơn nhẹ.